Fundusze Unijne

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Jelno (gmina Zapolice)”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cele i efekty projektu

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju. Celem projektu jest także dalszy rozwój działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na wytwarzaniu zielonej energii elektrycznej za pomocą wiatru.

Osiągnięcie w/w celów będzie możliwe poprzez wykonanie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 800 kW (turbina średniej mocy) z mocą przyłączeniową zainstalowanych jednostek wytwórczych 800 kW. Ponadto projekt zakłada zakup materiałów oraz prac ziemnych i budowlanych niezbędnych do wykonania elektrowni wiatrowej, w tym wykonanie fundamentu żelbetonowego, zakup materiałów i prac elektrycznych, w skład których wchodzi wykonanie podziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz kontenera wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 30.01.2018 r. – 31.07.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  5 820 212,40 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR  1 899 234,66 PLN

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij